Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

οὐδὲ μάθημα χρόνῳ πολιὸν οὐδέν


Αθήναι  Δευτέρα 2-2-1898


“ὦ Σόλων, Σόλων, Ἕλληνες ἀεὶ παίδές ἐστε, γέρων δὲ Ἕλλην οὐκ ἔστιν.” ἀκούσας οὖν, “πῶς τί τοῦτο λέγεις;”
φάναι. “νέοι ἐστέ,” εἰπεῖν, “τὰς ψυχὰς πάντες: οὐδεμίαν γὰρ ἐν αὐταῖς ἔχετε δι’ ἀρχαίαν ἀκοὴν παλαιὰν δόξαν
οὐδὲ μάθημα χρόνῳ πολιὸν οὐδέν                                                                                                                                                                  Πλάτων «Τιμαίος»


1978-2012.
Τριάντα τέσσερα χρόνια χωρὶς Διεθνῆ Οἰκονομικὸ Ἔλεγχο, χωρὶς Τρόικα χωρὶς ΔΝΤ ἦταν πολλὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα.
Μόλις,  τὸ 1978 ἡ Διεθνὴς Οἰκονομικὴ Ἐπιτροπὴ ἔφυγε ἀπὸ τὰ γραφεῖα της στὴν Πατριάρχου Ἰωακείμ.
Ναὶ ἡ  Διεθνὴς Οἰκονομικὴ Ἐπιτροπὴ ποὺ συνεστήθη μὲ τὸν Νόμο ΒΦΙΘ/23-2-1898  γιὰ νὰ ἀποπληρώσει ἡ χώρα τὸ δάνειο ποὺ πῆρε τὸ 1898 μετὰ τὸν Ἑλληνοτουρκικὸ πόλεμο τοῦ 1897 
Οἱ παλιότεροι ἀπὸ ἐμᾶς θυμοῦνται τὸ «κρατικὸ» μονοπώλιο σπίρτων, ἁλατιοῦ, οἰνοπνεύματος, καθαροῦ πετρελαίου, τραπουλόχαρτων!  Ἔτσι πληρώσαμε τὸ δάνειο τοῦ 1898.
80 χρόνια (1898-1978) Διεθνὴς Οἰκονομικὸς Ἔλεγχος στὴν χώρα.
80 χρόνια το Ἑλληνικὸ Δημόσιο στὴν ὑπηρεσία τῶν πιστωτῶν.
Τώρα καταλαβαίνω τοὺς παλιότερους. Τώρα καταλαβαίνω γιατί ἡ φοροδιαφυγὴ εἶναι τὸ ἐθνικό μας ἄθλημα. 
Τώρα καταλαβαίνω γιατί δὲν ὑπάρχει ἐμπιστοσύνη ἀνάμεσα στὸ κράτος καὶ στὸν πολίτη.
Τώρα καταλαβαίνω γιατί ὁ δημόσιος ὑπάλληλος φέρεται σὰν σκουπίδι στὸν πολίτη. Ἤξερε ποιὸν ὑπηρετεῖ.
Τώρα καταλαβαίνω γιατί τὸ Κράτος φέρεται στοὺς πολῖτες σὰν ὑποτελεῖς.
Τώρα καταλαβαίνω γιατί κάθε προσπάθεια ἐπιχειρηματικῆς δραστηριότητας καὶ καινοτομίας στὴν Ἑλλάδα ἦταν προδιαγεγραμμένη νὰ ἀποτύχει. 
80 χρόνια Οἰκονομικὴ Ὑποτέλεια.
Καὶ δὲν βάλαμε μυαλό.
Ξαναφέρνουμε τοὺς Οἰκονομικοὺς Δυνάστες στὸν τόπο.
Καὶ καλά. Ἡ κυβέρνηση τοῦ Ἀλεξάνδρου Ζαΐμη ὑπέγραψε μετὰ ἀπὸ ἕναν ἀποτυχημένο πόλεμο.
Ἡ σημερινὴ ὑπὸ τὸν Γιῶργο καὶ τὸν Ἀντώνη τί δικαιολογία ἔχει;
Μᾶλλον δὲν θέλει νὰ στερήσει ἀπὸ τὴν Ἄρχουσα Τάξη τῆς χώρας τὰ καινούργια i-phone.
80 χρόνια οἰκονομικῆς ὑποτέλειας καὶ ξαναφέρνουμε τοὺς οἰκονομικοὺς δυνάστες στὴν χώρα.
Δὲν θέλω νὰ χρησιμοποιήσω τὸν στοῖχο τοῦ Μηλιώκα ἀπὸ τὸ πασίγνωστο τραγοῦδι γιὰ νὰ μᾶς χαρακτηρίσω.   
Θὰ γυρίσω 2500 χρόνια πίσω γιὰ νὰ συμφωνήσω μὲ τὸν Αἰγύπτιο ποὺ εἶπε στὸν Σόλωνα: «οὐδὲ μάθημα χρόνῳ πολιὸν οὐδέν»


(c) HeadWaiter

Δημοσίευση σχολίου

Φίλοι...