Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΣ


Ὅλο καὶ ποιὸ συχνὰ στὸ διαδίκτυο ἀλλὰ καὶ στὰ ΜΜΕ ἀκούγονται φωνὲς τοῦ τύπου: «Ἡ χώρα δὲν μπορεῖ νὰ τὰ καταφέρει»
 ἢ  «ποιοὶ εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ θὰ τὰ βάλουμε μέ τους……»


Οἱ λεγόμενες φωνὲς τῆς λογικῆς, τοῦ ὀρθολογισμοῦ , σωφροσύνης καὶ αὐτοσυγκράτησης.

Καὶ θὰ εἶχαν δίκιο ἄν:

Τὴν ὥρα ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ γραμμές, δὲν ἦταν ἐν ἐξελίξει  ἕνα σχέδιο ὑποδούλωσης καὶ ξεπουλήματος τῆς χώρας καὶ μετατροπῆς τῶν κατοίκων της σὲ ἀνδράποδα.

Ὅταν στὶς 28 Μαΐου 1979 ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλής, πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος ὑπέγραφε στὸ Ζάππειο τὴν συμφωνία ἔνταξης τῆς Ἑλλάδος στὴν τότε ΕΟΚ, κανεὶς δὲν περίμενε πὼς 30 χρόνια μετὰ ἡ χώρα θὰ κινδύνευε νὰ γίνει προτεκτοράτο καὶ πειραματόζωο τῆς παγκόσμιας τάξης τῶν τραπεζιτῶν.  
 
Ἔτσι 30 χρόνια μετὰ οἱ Ἕλληνες μετεξελίχθησαν ἀπὸ πολῖτες μιᾶς εὐρωπαϊκῆς χώρας σὲ ἀνδράποδα καὶ λεία τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων.

Γιατί ποιὰ ἄλλη λέξη θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιήσει κάποιος ἐκτός της «ἐξανδραποδισμὸς» γιὰ νὰ χαρακτηρίσει αὐτὸ ποῦ συμβαίνει αὐτὴν τὴν στιγμὴ στὴν χώρα;

Μπορεῖ κάποιος νὰ θεωρήσει τὸν ἑαυτὸ του ἐλεύθερο πολίτη ὅταν ἀμείβεται μὲ 500€ τὸν μῆνα;

Μπορεῖ κάποιος νὰ θεωρήσει τὸν ἑαυτὸ του ἐλεύθερο πολίτη ὅταν 20 στοὺς 100 συμπολῖτες τοῦ εἶναι ἄνεργοι;

Μπορεῖ κάποιος νὰ θεωρήσει τὸν ἑαυτὸ του ἐλεύθερο πολίτη ὅταν η ἀπὸ 5ετίας ὕφεση ἔχει τσακίσει κάθε κομμάτι τῆς οἰκονομίας;

Μπορεῖ κάποιος νὰ θεωρήσει τὸν ἑαυτὸ του ἐλεύθερο πολίτη, ὅταν στὰ λεξικὰ ἡ λέξη Ἕλληνας ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὴν λέξη φοροφυγάς, χωρὶς κανένας νὰ ἐξηγεῖ πὼς γίνεται κάποιος νὰ φοροδιαφεύγει ἐνῷ τὴν ἴδια στιγμὴ βάζει  λουκέτο στὴν ἐπιχείρηση καὶ στὰ ὄνειρά του;

Μπορεῖ κάποιος νὰ θεωρήσει τὸν ἑαυτὸ του ἐλεύθερο πολίτη ὅταν θὰ πρέπει νὰ δικαιολογήσει σὰν τεκμήριο στὴν ἐφορία ἀκόμα καὶ τὴν ἐρωμένη ποῦ τυχὸν ἔχει;
Ὅταν θὰ πρέπει νὰ πληρώσει πρόστιμο γιὰ τὴν διατήρηση τοῦ ἀμπελῶνα ποῦ φύτεψε χωρὶς ἄδεια τῆς Ἀνώτατης Ἀρχῆς;

Ὅταν θὰ πρέπει νὰ ξεπεράσει τὶς φοβίες καὶ τοὺς ἐκβιασμοὺς που ἐκτοξεύονται καθημερινὰ ἀπὸ τὰ δελτία τῶν  8:00;

Ἔτσι λοιπὸν τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ χώρα καὶ οἱ πολῖτες τῆς κατάντησαν εἶδος πρὸς πώληση, καὶ μάλιστα μὲ τὸν ποιὸ βάρβαρο τρόπο στὰ σκλαβοπάζαρα τῆς  J.B.Morgan τοῦ Elliott Assosciates Fund του Dart Management fund ἢ τοῦ VCG, ἔρχονται κάποιοι στὴν ἑλληνικὴ τηλεόραση καὶ μιλᾶνε γιὰ ὀρθολογισμὸ καὶ σωφροσύνη.

Ὀρθολογισμὸ στὴν σκλαβιὰ καὶ στὴν πενία.

Τελικὰ ἡ Ἱστορία  ξανάφερε τούτην τὴν χώρα στὴν πρώτη γραμμὴ πυρὸς γιὰ νὰ ὑπερασπιστεῖ γιὰ μιὰ ἀκόμα φορᾷ τὴν Δημοκρατία, τὴν ἐλευθερία ἀλλὰ καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ Ἀνθρώπου.

Ὁ ἀγῶνας ποὺ δίνει ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς δὲν ἀφορᾷ μόνο τὸν ἴδιο, ἀλλὰ τοὺς λαοὺς ὅλου του Πλανήτη.

Καὶ δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ ἀποτύχει- ἄσχετα μὲ τὸ κόστος. 
Δημοσίευση σχολίου

Φίλοι...