Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

ΧΡΕΩΚΟΠΙΑὍσο προχωρᾶμε πρὸς τὶς ἐκλογὲς τόσο οἱ δημοσκοπήσεις δὲν δίνουν μιὰ καθαρὴ εἰκόνα γιὰ τὸ ἀποτέλεσμά τους.

Ὑπάρχει ὅμως καὶ μιὰ πτυχὴ αὐτῶν τῶν ἐκλογῶν ποὺ νομίζω ὅτι δὲν ἔχει ἀναλυθεῖ μὲ τὴν δέουσα προσοχή, ἢ μᾶλλον δὲν δόθηκε ἡ ἐντολὴ γιὰ νὰ γίνει μιὰ τέτοια ἀνάλυση.
Μιλάω γιὰ τὸ μέλλον τῶν δύο μεγάλων κομμάτων ἐξουσίας.

Καὶ γιὰ τὴν ἀκρίβεια τὸ οἰκονομικό τους μέλλον.
Ἂν μὲ κάποιον τρόπο κρατηθοῦν στὰ ἀποτελέσματα ποὺ δείχνουν οἱ δημοσκοπήσεις  ἢ πέσουν ἀκόμα παρακάτω ἕνα μεγάλο μέρος τῆς ἐπιδότησης ποὺ παίρνουν ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ κράτος θὰ πάψει νὰ ὑφίσταται.

Ὅλοι ξέρουμε ὅτι στὰ οἰκονομικὰ καὶ ἡ Ν.Δ. ἀλλὰ καὶ τὸ ΠαΣοΚ εἶναι ἀρκετοὺς βαθμοὺς κάτω ἀπὸ τὴν βάση.
Τί θὰ γίνει στὴν περίπτωση ποῦ θὰ πάψουν νὰ ἀκτινοβολοῦν μὲ τὴν λάμψη τῆς Ἐξουσίας;
Τί θὰ γίνει ἂν οἱ Τράπεζες ἀρχίζουν νὰ ζητᾶνε χρήματα;

Καὶ τί θὰ γίνει ἂν Ν.Δ. καὶ ΠαΣοΚ  ζητήσουν νὰ ὑπαχθοῦν στὸ ἄρθρο 99;

Ἴσως τελικὰ ἡ Ἱστορία κάποιες φορὲς νὰ ἀρέσκεται σὲ φάρσες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φίλοι...