Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΚΕΨΗ
Σὲ χθεσινό της ἄρθρο μὲ τίτλο Δημοσκοπήσεις ἡ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ἀναφέρει ὅτι «ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε εἰλικρινεῖς μὲ τοὺς ἀναγνῶστες μας» καὶ ἀκόμα «τὰ εὐρήματα τῶν δημοσκοπήσεων δὲν μποροῦν νὰ γίνουν ἀντικείμενο χειραγώγησης γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο»

Δηλαδὴ καὶ ἡ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στὸ club τῆς συνωμοσιολογίας;
Ὑπάρχει δηλαδὴ περίπτωση στὴν Ἑλλάδα τοῦ 2012 νὰ ὑπάρχουν ΜΜΕ ποῦ νὰ δημοσιεύουν δημοσκοπήσεις χωρὶς νὰ εἶναι εἰλικρινεῖς μὲ σκοπὸ τὴν χειραφέτηση τῆς μάζας;

Τὸ μνημόνιο ἁγιάζει ὅπως θὰ ἔλεγε καὶ ὁ Πάγκαλος, καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι στὴν σημερινὴ Ἑλλάδα τὰ ψέματα καὶ ὁ ἐκβιασμὸς ἔχουν γίνει εὐαγγέλιο στὸ στόμα τῶν κομμάτων τοῦ μνημονίου.

Βγῆκε καὶ ἡ Christine Madeleine Odette Lagarde  γιὰ  νὰ δηλώσει πὼς δὲν λυπᾶται τοὺς Ἕλληνες.
Ἀντιδράσεις ὑπῆρχαν ἀπὸ παντοῦ ἐκτός της ἐπισήμου Ἑλλάδος.
Οὔτε ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἀλλὰ οὔτε καὶ κανένα ἀπὸ τὰ κόμματα ποὺ διεκδικοῦν τὴν ψῆφο μας δὲν τόλμησε νὰ χαρακτηρίσει τὴν ἐν λόγῳ κυρία persona non grata, μέχρι νὰ ζητήσει συγνώμη.

Στρατηγέ μου ἰδοὺ ὁ Στρατός σου.
«οὐαὶ ὑμὶν Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες»
Δημοσίευση σχολίου

Φίλοι...