Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

ΓΑΤΑ Ο …. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣὍλο αὐτὸν τὸν καιρὸ συνειδητὰ ἀπέφευγα νὰ ἀπασχολήσω τὴν σκέψη μου μὲ τὸ σύστημα, ποὺ ὀνομάζεται στὴν Ἑλλάδα «Χρυσὴ Αὐγή».

Θεωρῶ τὸ τερατούργημα αὐτὸ ὡς τὸ τελευταῖο σκαλοπάτι γιὰ τὸν ἄνθρωπο πρὶν τὴν βαρβαρότητα.
Καὶ ὅμως τὰ πολιτικὰ κόμματα στὴν Ἑλλάδα πέτυχαν ἀκόμα καὶ τὴν εἴσοδό του στὴν βουλή.
Γιατί αὐτὸς ὁ Νεοφασισμὸς σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν εἶναι γέννημα τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας, ὅσο καὶ ἂν παλεύουν νὰ μᾶς πείσουν γιὰ αὐτό.

Ὁ Νεοφασισμὸς στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἀπότοκoς των πράξεων καὶ ἀποφάσεων τῶν κομμάτων τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου. Εἶναι ἀπότοκoς του Συστήματος.

400.000 χιλιάδες Ἕλληνες πολῖτες μὲ μιὰ ἐπίδειξη μαύρου χιοῦμορ ἔστειλαν τοὺς Νεοφασίστες στὴν βουλὴ θέλοντας νὰ δείξουν στὸ πολιτικὸ σύστημα ὅτι θεωροῦν ἀκόμα καὶ τοὺς Νεοφασίστες καλύτερους ἀπὸ ὅλους ὅσους εἶχαν ἐκείνη τὴν στιγμὴ τὴν εὐθύνη τῆς διακυβέρνησης τῆς χώρας.
Καὶ ἔτσι φτάσαμε σήμερα τὸ πρωὶ (7/6/12) στὸν Antenna  καὶ στὴν ἐκπομπὴ τοῦ Γιώργου Παπαδάκη, νὰ δοῦμε ἕναν ἐκπρόσωπο τοῦ Νεοφασισμοῦ νὰ χτυπᾷ καὶ νὰ καταβρέχει  δυὸ βουλευτίνες. 
 
Τὸ ὅλο θέμα εἰλικρινὰ δὲν θὰ μὲ εἶχε ἀπασχολήσει,  ἄλλωστε δὲν θέλω νὰ μπαίνω ἀνάμεσά σε  καυγάδες οἰκογενειῶν, ἂν  δὲν ἔβλεπα στὴν συνέχεια τὴν Ἄρχουσα Τάξη νὰ προσπαθεῖ νὰ ἐκμεταλλευτεῖ τὸ συμβὰν πρὸς ὄφελός της.

Πρῶτα ἀπὸ ὅλα θὰ μιλήσω γιὰ τὸν παρουσιαστὴ τῆς ἐκπομπῆς τὸν κύριο Παπαδάκη.
Ἡ γάτα μὲ πέταλα τῆς ἡμέρας, ὁ ἐν λόγῳ κύριος.

Γιατί ὅταν στὸ ὄνομα τῆς Δημοκρατίας καὶ τοῦ πλουραλισμοῦ βάζεις δίπλα-δίπλα τὴν  Κανέλλη μὲ τὸν  Κασιδιάρη δὲν νομίζω ὅτι ὑπάρχει  καὶ τόση ἀγωνία γιὰ τὸ ποιὸ θὰ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα.
Σὰν σωστὸς οἰκοδεσπότης καὶ δημοκράτης θὰ μποροῦσε νὰ παράσχει φιλοξενία στὸν Ἕλληνα John Wayne σὲ κάποιο διπλανὸ studio.
Προτίμησε ὅμως νὰ τοὺς βάλει δίπλα-δίπλα πρὸς δόξα τῆς τηλεθέασης ἀλλὰ καὶ παρέχοντας λαμπρὲς ὑπηρεσίες στὴν Ἄρχουσα Τάξη τῆς χώρας.
Ποιὸς ἀπὸ τοὺς πολῖτες τούτης τῆς χώρας  δὲν θὰ ἔνοιωθε ἀγανακτισμένος βλέποντας δύο κυρίες νὰ προσβάλλονται τόσο βάναυσα ἀπὸ τὸν ἐν λόγῳ κύριο; 

Καὶ μάλιστα σὲ μιὰ ἐποχὴ ποῦ τὸ πολιτικὸ κατεστημένο ἡττᾶται βάναυσα;
Πρέπει νὰ βρεθεῖ ἐπειγόντως ἕνας νέος ἐχθρός.
Καὶ αὐτός σε καμιὰ περίπτωση δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι τὸ ΔΝΤ καὶ οἱ τραπεζῖτες.

 «Προσβάλει τὸ δημοκρατικὸ αἴσθημα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἡ βιαιοπραγία Κασιδιάρη» ἀναφέρει ἡ Προεδρία τῆς Δημοκρατίας.

Δηλαδὴ ὑπάρχει δημοκρατία σὲ μιὰ χώρα ὑπὸ κατοχή;
Σὲ μιὰ χώρα ποὺ κατ’ ἐντολὴ τῶν κατακτητῶν οἱ δημοκρατικὲς καὶ προοδευτικὲς δυνάμεις ἔφτασαν τὴν ἀνεργία στὸ 21,9% ;
Ὑπάρχει δημοκρατία σὲ μιὰ χώρα στὴν ὁποία τὸ Δημόσιο μπορεῖ νὰ κατάσχει περιουσίες καὶ νὰ στέλνει στὴν φυλακὴ πολῖτες γιὰ ὀφειλὲς μερικῶν χιλιάδων euro;

Δὲν θὰ μπῶ στὸν κόπο νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὸ τί ἔγινε στὸν  Antenna σήμερα τὸ πρωὶ
Ἦταν ἁπλὰ ἕνας οἰκογενειακὸς  μικροκαβγὰς 

Δημοσίευση σχολίου

Φίλοι...