Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

6000€ τον μήνα.
Στο, όχι πολύ μακρινό, παρελθόν ήταν γνωστό ότι ακόμα ποιο σκληροί από τους φεουδάρχες ήταν οι επιστάτες τους.


Ακτήμονες δηλαδή, που με λίγο μεγαλύτερο μισθό από του κολλήγα, επόπτευαν και έλεγχαν τους άλλους κολίγες

Έτσι λοιπόν ήταν αδύνατο μια τέτοια δύναμη να αγνοηθεί από τους οικονομικούς κατακτητές της χώρας.
Και από ότι δείχνουν τα γεγονότα οι πρόθυμοι βρίσκονται εύκολα και μάλλον η αμοιβή τους ακολουθεί την αμοιβή των υπολοίπων σκλάβων.

Αν εξαιρέσουμε τον GAP που η πιάτσα μιλάει για κάποια τρελά νούμερα, ανάλογα φυσικά της υπηρεσίας που πρόσφερε, θα δούμε ότι όλοι οι μετά από αυτόν, αρκούνται σε ψίχουλα, και στην ουτοπία μιας ετερόφωτης εξουσίας.

Παράδειγμα ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου οικονομικών Γιώργος Μέργος. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο διαδίκτυο είναι αρκετά, για τον εν λόγω κύριο 6.000€ τον μήνα, για να αγνοήσει την γενοκτονία που συμβαίνει γύρω του.

6.000 € είναι η μηνιαία αποζημίωση για ένα μεσαίο στέλεχος μιας μεγάλης ιδιωτικής εταιρείας.

Είναι αρκετά όμως για τον κ. Μέργο και όλους τους Μέργους της ελίτ της χώρας για να εμφανιστούν αποτασσόμενοι μετά βδελυγμίας την ιδέα ότι θα μπορούσε κάποιοι από τους υποταχτικούς των αφεντικών τους να λαμβάνουν αποζημίωση άνω των 586€.

6.000€ η  τιμή του τετιμημένου.

Δημοσίευση σχολίου

Φίλοι...