Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

CDS-Credit Default SwapCDS-Credit Default Swap (παράγωγα ανάληψης πιστωτικού κινδύνου)

Πρόκειται για «εργαλείο διασφάλισης» που ενσωματώνει τις ζημίες των ομολόγων μετά από ένα πιστωτικό γεγονός, δηλαδή μια χρεοκοπία ή μια αναδιάρθρωση χρέους.

 Η ISDA (Διεθνής Ένωση Συμφωνιών Ανταλλαγής και Παραγώγων) είναι η επιτροπή που αποφασίζει την ύπαρξη ή όχι «πιστωτικού γεγονότος», ενεργοποιώντας την πληρωμή των CDS.

 Στις 9 Μαρτίου 2012 η επιτροπή αποφάσισε ότι η πρόσφατη ανταλλαγή ομολόγων της Ελλάδας (haircut)  συνιστά πιστωτικό γεγονός.


Δημοσίευση σχολίου

Φίλοι...