Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

No signal.Στις 11/6/2013 με εντολή Σαμαρά ανακοινώθηκε το κλείσιμο της ΕΡΤ.
Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου είχε, και έχει την υπογραφή του ΠτΔ και του Πρωθυπουργού.  
Η απόφαση για το «μαύρο» στην ΕΡΤ είναι απόρροια του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος και η απάθεια της κυβέρνησης οφείλεται στις δύο τελευταίες λέξεις της παραγράφου:  
Άρθρο 44,1. Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής.
«Στο εξής». (Λατ. ex nunc).

Στην εν λόγω παράγραφο ο Συνταγματικός Νομοθέτης χρησιμοποιεί 89 λέξεις.

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Είθε να ζήσεις σε ενδιαφέροντες καιρούς.Είθε να ζήσεις σε ενδιαφέροντες καιρούς. (Αρχαία Θιβετιανή κατάρα)

Και ζούμε σε ενδιαφέροντες καιρούς!
Δεν το επιλέξαμε, δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτό και λυγίζουμε από το βάρος.

Γύρω μας τα πάντα καταρρέουν και φοβόμαστε.

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Απεχθές ή επαχθές;Με αφορμή το άρθρο του Νίκου Σαραντάκου για την ετυμολογία και σωστή χρήση των λέξεων «απεχθές» και «επαχθές» ξανάφερα στο μυαλό μου την συνέντευξη του Γ. Σταθάκη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στον ραδιοσταθμό «Στο Κόκκινο».

Σε καμία περίπτωση δεν τολμώ να αμφισβητήσω τα λεγόμενα του αυριανού Τσάρου της Οικονομίας αλλά ούτε και τις γνώσεις του στα οικονομικά.

Άλλωστε ο τρόπος που διαχειρίζεται την προσωπική του περιουσία δείχνει άνθρωπο των αγορών, αν και ακόμα δεν κατάλαβα πως δεν βρέθηκε στο στόχαστρο των συστημικών ΜΜΕ όπως ο συνάδελφός του ΔημήτρηςΤσουκαλάς.  

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Σαν να μην πέρασε μια μέρα.ΕN TH BOΥΛΗ

Ο επί των Οικονομικών υπουργός υπέβαλε χθες εις την Βουλήν το νομοσχέδιον του διεθνούς ελέγχου και τον συμβιβασμόν, εδήλωσε δε συγχρόνως, ότι αι τρεις ευεργέτιδες Δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσσία, ανέλαβον ήδη να εγγυηθώσιν εκ του συνομολογηθησομένου δανείου ποσόν 120 εκατομμυρίων φράγκων.

Την υποβολήν του νομοσχεδίου περί διεθνούς ελέγχου και το συναφές αυτώ παράρτημα, το περιέχον την περί συμβιβασμού σύμβασιν, δεν συνώδευσεν ο επί των Οικονομικών υπουργός διʼ επεξηγήσεων. Ηρκέσθη μόνον νʼ ανακοινώση προς την Βουλήν, ότι ελπίζει εντός ημερών, λίαν ταχέως, να υποβάλη ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας και την περί δανείου σύμβασιν.

Εκ της εκθέσεως της διεθνούς οικονομικής επιτροπής, ην εδημοσιεύσαμεν, ήτο γνωστόν ήδη το περιεχόμενον του νομοσχεδίου περί του διεθνούς ελέγχου ως και τα του κανονισμού των παλαιών χρεών.

Το υποβληθέν νομοσχέδιον είναι υποχρέωσις, πηγάζουσα εκ του άρθρου 2 της περί ειρήνης συνθήκης, φέρει δε τον τύπον του εκτελεστού και προϋποθέτει την παραδοχήν αυτού υπό της ελληνικής Βουλής, αφού εγένετο ήδη από μηνών αποδεκτή η περί ειρήνης συνθήκη, η διαλαμβάνουσα περί απολύτου διεθνούς ελέγχου και καταναγκαστικού συμβιβασμού μετά των δανειστών του Κράτους.

Η έλλειψις οιασδήποτε αναπτύξεως ή ερμηνείας των άρθρων του νομοσχεδίου εκ μέρους του επί των Οικονομικών υπουργού, όστις το υπέβαλεν, είναι αρκετά δηλωτική του αγόνου και ματαίου των τυχόν υποκινηθησομένων κοινοβουλευτικών συζητήσεων.

Υποθέτομεν, ότι την γνώμην της Κυβερνήσεως κατʼ ανάγκην θα συμμερισθή και η Βουλή, και ότι το υποβληθέν νομοσχέδιον μετά του συμβιβασμού και της συμβάσεως του δανείου θα επιψηφισθώσι το ταχύτερον, σχεδόν άνευ συζητήσεων, αίτινες, ασκόπως και άνευ λόγου προκαλούμεναι, βεβαίως θα επιφέρωσι βραδύτητα εις στιγμήν, καθʼ ην επιβάλλεται να σπεύδωμεν πάντες.

Εάν τα δικαιώματα της Βουλής δια του 2ου άρθρου της περί ειρήνης συνθήκης υπέστησαν περικοπήν τινα, η αξιοπρέπεια του νομοθετικού σώματος απαιτεί, όπως τούτο διεκπεραιώση αθορύβως και μετά σοβαρότητος την απόφασιν του ευρωπαϊκού Αρείου Πάγου, επισπεύση δε ούτω την ταχυτέραν απόδοσιν της ελευθερίας τριακοσίων χιλιάδων Ελλήνων, οίτινες από ενός ήδη έτους στενάζουν υπό την πτέρναν του νικητού”.

Πηγή: Εφημερίδα “Άστυ” της 20ής Φεβρουαρίου 1898

Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

Σαν Σήμερα....Σαν σήμερα 19 Ιανουαρίου 1893, ισχυρότατος σεισμός έπληξε την Ζάκυνθο.

Οι γραφές του Διονυσίου Κλάδη, αφορούν τη χρονική περίοδο 1874-1907, και έχουν αμεσότητα γραφής, αποτελούν δε, ντοκουμέντο για την σπουδή και κατανόηση της τοπικής ιστορίας, και όχι μόνο.
Παρουσιάζουν ακόμα και τα όσα δεινά αντιμετώπισε η γενιά της εποχής εκείνης, αλλά και συγκριτικά μας παρέχουν τη δυνατότητα, να κατανοήσουμε τις προσπάθειες, που καταβλήθηκαν εκ μέρους των συμπατριωτών μας, προκειμένου η Ζάκυνθος να ξανακτιστεί.Διαβάστε λοιπόν τι συνέβει την ημέρα του σεισμού αλλά και λίγες ημέρες πριν

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Η Γόπα.Κρυφοκοίταξε γύρω του.
Τα μάτια όλων ήταν στραμμένα προς την κατεύθυνση που έρχονταν τα λεωφορεία.

Ξανακοίταξε και μετά γονατίζοντας, τάχα για να δέσει τα κορδόνια του παπουτσιού του, άρπαξε την πεταμένη γόπα από κάτω.

Λίγο πάνω από τα 65 ο παππούς. Χαραγμένο το πρόσωπό του από την ζωή. Τα ρούχα του καθαρά και σιδερωμένα.

Δυο μέτρα άντρας που πούλησε, για μερικά δευτερόλεπτα, την αξιοπρέπειά του για μια γόπα.

Αλήθεια, είστε τρελοί εκεί πάνω;
Το πώς θα εκπληρωθούν οι προφητείες σας, σας μάρανε;

Το αν σας γουστάρει ο Schäuble έχει σημασία;
Η λεκάνη της Merkel πρωτοσέλιδο;

Και ο παππούς;
Πότε ο παππούς θα κάνει δώρο στον εαυτό του ένα ολόκληρο πακέτο τσιγάρα;
Πότε θα σταματήσει να ξεφτιλίζεται σαν άνθρωπος για μια….  γόπα;  

Φίλοι...